Vákuový TS-400

TS400

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou TS 400. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.

 

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk TS 400 je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora.

 

Výhody tohto typu kolektora:
 • Vákuum v kolektore:
  - vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra
  - zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite slnečného žiarenia


 • Konštrukcia zaisťuje:
  - konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti
  - vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora


 • Zabudované prívodné a zberné potrubie:
  - znižuje tepelné straty vplyvom vákuovej izolácie


 • Rýchlospojky pre kvapalinové a vákuové potrubie:
  - zjednodušujú a urýchľujú montáž
  - zaručujú tesnosť spojov počas celej životnosti kolektorov


 • Konštrukčné diely kolektora:
  - sú z materiálov s vysokou odolnosťou voči korózii, vyšším teplotám a ultrafialovému žiareniu


 • Kvalita:
  - potvrdená renomovanými európskymi skúšobňami


 • Patentová ochrana:
  - zaistená vo všetkých priemyselne významných štátoch sveta


 • Energia a ekológia:
  - vyrába teplo takmer bez potreby ďalšej energie
  - energia spotrebovaná na výrobu kolektora sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnosť)
 • Technické údaje kolektora TS 400
  Pôdorysná plocha 2.03 m2
  Absorpčná plocha 1.70 m2
  Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
  Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
  Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
  Tepelná izolácia vákuum < 100 Pa
  Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
  Celková hmotnosť 48 kg
  Konverzná vrstva TS 400 - vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
  TS 400 H - vysokoselektívna vákuovo naparovaná vrstva modrej fabry
  Slnečná absorbivita minimálne 0.94
  Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
  Optická účinnosť 81 %
  Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
  Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC 219 oC
  Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
  600 kPa
  Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
  Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm
  Energetický zisk* 800 - 1200 kWh/rok
  * energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.